Wojtek Jagielski Na Żywo - Katarzyna Dziurska, Emilian Gankowski

24 wrzesnia 2018. Gośćmi Wojtka Jagielskiego byli Katarzyna Dziurska i Emilian Gankowski.