Wojtek Jagielski Na Żywo - Paula Bialski, Karol Strzemieczny

07 wrzesnia 2017. Gośćmi Wojtka Jagielskiego byli Paula Bialski i Karol Strzemieczny.