Zwierciadło tygodnia - ABW w redakcji "Wprost"

21 czerwca 2014. Gdzie leży granica tajemnicy dziennikarskiej? Program prowadzą Tomasz Woźniak i Kuba Wątły.