Zwierciadło tygodnia - Atmosfera po zamieszkach

17 czerwca 2012. Kuba Wątły i Tomasz Woźniak w podsumowaniu tygodnia omawiają między innymi niskie wyroki dla wszczynających bójki pseudokibiców, upokarzający telefon Putina do premiera Tuska oraz odmienne w różnych kulturach znaczenie popularnych gestów.