Zwierciadło tygodnia - Atomowe mocarstwo

15 marca 2014. Polska nie uzna oderwania Krymu od Ukraina. Sytuacja zagrożenia globalną wojną. Program prowadzą Tomasz Woźniak i Kuba Wątły.