Zwierciadło tygodnia - Katastrofa

13 kwietnia 2013. Kuba Wątły i Tomasz Woźniak w podsumowaniu tygodnia omawiają m.in.: katastrofę smoleńską, wylot premiera do Nigerii, ludzi na ulicach, walkę z bezrobociem, Polaków klnących w Internecie i ulubionych obelgach.