Zwierciadło tygodnia - Mucha niewinna

27 października 2012. Kuba Wątły i Tomasz Woźniak w podsumowaniu tygodnia omawiają między innymi poszukiwania winnych kompromitacji na Stadionie Narodowym, sprzeciw niedoszłego studenta ASP wobec niezgodnej z jego przekonaniami treści ślubowania oraz niechęć gości na ślubie Oli Kwaśniewskiej do wsparcia schroniska w Celestynowie.