Zwierciadło tygodnia - Obraza prezydenta

8 lipca 2011. Kuba Wątły i Tomasz Woźniak rozmawiali o karaniu za obrazę prezydenta, o nowoczesnym systemie monitoringu w Mławie oraz o awanturze w Parlamencie Europejskim. Mowa była także o emeryturach mundurowych i wzmożonych kontrolach granicznych w Danii.