Zwierciadło tygodnia - Prace ministrów

26 lutego 2012. Kuba Wątły i Tomasz Woźniak w podsumowaniu tygodnia komentują między innymi dokonany przez Donalda Tuska przegląd pracy poszczególnych ministerstw, planowaną reformę emerytalną oraz wątpliwości Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie co do szkodliwości dopalaczy.