Zwierciadło tygodnia - Problemy służby zdrowia

1 grudnia 2012. Kuba Wątły i Tomasz Woźniak w podsumowaniu tygodnia omawiają między innymi zapowiedź złożenia wniosku o wotum nieufności dla ministra Arłukowicza w związku z problemami finansowymi szpitali, kontrowersje wokół ustawy o nasiennictwie oraz zmiany w sondażach poparcia dla partii politycznych.