Zwierciadło tygodnia - Reaguj albo akceptuj

11 grudnia 2011. Kuba Wątły i Tomasz Woźniak w podsumowaniu tygodnia komentują między innymi brak zgody Wielkiej Brytanii na przystąpienie do paktu fiskalnego, samochody parlamentarzystów i akcję śląskich policjantów pod hasłem "Nie reagujesz - akceptujesz!"