Zwierciadło tygodnia - Sezon chrześcijański

5 lipca 2014. Kontrowersje wokół spektaklu "Golgota picnic". Wnisek PiS o wotum nieufności. Program prowadzą Tomasz Woźniak i Kuba Wątły.