Zwierciadło tygodnia - Stosunki polsko-chińskie

29 kwietnia 2012. Kuba Wątły i Tomasz Woźniak w podsumowaniu tygodnia komentują między innymi kierunek rozwoju współpracy polsko-chińskiej przedstawiony na Forum Gospodarczym Polska-Europa Środkowa-Chiny, wymogi Unii Europejskiej co do wysokości opłat za autostrady oraz niezadowalające zyski generowane przez fotoradary.