Jama Pana Jana

Mimo że Pana Jana stać na prawdziwe cztery kąty, woli mieszkać w ziemiance.