Model rodziny według PKP

Według regulaminu kolei na jedno dziecko przypada jeden rodzic.