Ubogie święta

Potrzebujący z Warszawy otrzymali nie tylko ciepłą strawę, ale też to, czego nie da się wycenić - odrobinę domowego ciepła.