Na Łotwie mają już euro (PAP)

Na Łotwie mają już euro (PAP)
Ryga fot. David Holt (Creative Commons 2.0)

Jest też 4 krajem spośród nowych członków Unii Europejskiej, który wprowadził euro. Strefa obejmuje zasięgiem 333 miliony ludzi.  Łotwa była jednym z najbardziej dotkniętych ostatnim kryzysem krajów UE, a jednocześnie państwem, które najszybciej wyszło z dołka. Obecnie jest najszybciej rozwijającym się państwem Unii. NIe przełożyło się to na poparcie dla wejścia do strefy euro wśród obywateli Łotwy. Od czasu kryzysu utrzymuje się ono na niskim poziomie ok. 25 proc. Spowodowane jest to m.in. przedłużającym sie kryzysem w państwach strefy takich jak Grecja czy Hiszpania. Swoją rolę odgrywają też obawy przed podwyżkami i zaokrąglaniem cen w nowej walucie.  Jednak łotewscy politycy są zadowoleni i uważają, że to historyczny sukces. "Dzięki temu Łotwa całkowicie powraca do Europy" - uważa prezes  łotowskiego banku centralnego Ilmars Rimsevics.