Kanonizacja papieża Jana Pawła II

Pilegrzymów chcących wziąć udział w uroczystościach na placu Św. Piotra może być ok. pół miliona naszych rodaków. Kanonizacja to jednak nie tylko duchowe przeżycia, ale dla wielu szansa na udany interes.