Odwieczna zagadka

Poszukujemy odpowiedzi u hodowców, filozofów, bilogów i inżynierów.