Aktywność kluczem do płodności

Według najnowszych badań uprawianie sportu poprawia płodność.