Za chlebem do Polski

Przyzwyczailiśmy się, że to Polacy wyjeżdżają do Wlk. Brytanii i Niemiec, by znaleźć dobrą pracę i uciec przed bezrobociem. Tymczasem dla wielu młodych Europejczyków to właśnie Polska jest ziemią obiecaną. Zwłaszcza dla tych, którzy przyjeżdżają nad Wisłę z krajów dotkniętych dużym kryzysem.