Duszę tano sprzedam

 Nowy biznes kwitnie i niczym Pan Twardowski, każdy chętny może sprzedać swoją duszę.