Dawna miłość PO

 "Ręki nie podam" - zapowiada. Kiedyś jednak podawał i robił z nim polityczne interesy.