Raj dla łapówkarzy

Nowelizacja kodeksu karnego ma zakładać grzywny zamiast więzienia dla łapówkarzy.