Wyruszyli na łowy

Policja i straż miejska przeszukują parki, skwery i place w poszukiwaniu amatorów napojów wyskokowych.