Echa afery podsłuchowej

Na początek posiedzenie rządu, potem liczne konferencje i spotkania. Prezes PiS domaga się od Prezydenta dymisji rządu.