Klauzula sumienia i pikiety

"Nie chcemy powrotu do średniowiecza, sumienie lekarzy nas nie interesuje" - mówią przeciwnicy prof. Bogdana Chazana.