Kolacja z aferą

 Takie wyszukane menu towarzyszyło politykom podczas kolacji na podsłuchu. Kto za to zapłacił?