Rząd otrzymał wotum zaufania

Za zagłosowało 237 posłów, przeciw 203, nikt nie wstrzymał się od głosu.