Prokuratura wszczyna śledztwo

Prokuratura sprawdzi, czy doszło do naruszenia niezależności NBP.