Powrót choroby filipińskiej?

Poważna konferencja eurpoejskich mężów stanu w Kijowie została przerwana nietypowym występem byłego prezydenta.