Bieńkowska najbiedniejszym komisarzem UE

Bieńkowska najbiedniejszym komisarzem UE

Prawie wszyscy z 28 kandydatów na unijnych komisarzy czymś się pochwalili. Mają wiele apartamentów, są współwłaścicielami biurowców, albo mają ziemię na greckich wyspach. 

Osoby, które miały mniej akcji czy nieruchomości powpisywały do oświadczeń honorowe funkcje. Oświadczenie majątkowe Elżbiety Bieńkowskiej na tle innych wygląda bardzo ascetycznie i skromnie. Podobne złożyli jedynie kandydaci z Czech i Holandii. Ale oświadczenia majątkowe komisarzy nie zawierają wielu rubryk, na przykład stanu konta.