Unia rozczarowała rolników. Tylko 18 ton owoców objęto dopłatami