Czarny PR czarnego złota

- Starano się zrobić z węgla takiego winowajcę, no nie udało się to, dlatego, że dzisiaj istnieją już takie technologie spalania węgla w małych źródłach, czyli w gospodarstwach domowych, które są w stanie zapewnić ekologiczne wykorzystywanie tego węgla - wyjaśnia Adam Gorszanów, prezes Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla.