Fala przemocy wobec kobiet. Polska ma problem

Fala przemocy wobec kobiet. Polska ma problem