Gehenna niepełnosprawnych. Stoją o kulach w kolejce!