Groby do likwidacji. Zarządcy cmentarzy ostrzegają