Opóźnione otwarcie metra elementem kampanii wyborczej?