Aleksander G. posiedzi w areszcie co najmniej 3 miesiące