Wycieczki na koszt podatnika nie tylko w Prawie i Sprawiedliwości?