Jak oddać ważny głos w wyborach samorządowych?

Udając się do lokalu wyborczego, należy wziąć dokument tożsamości - to warunek, by została nam wydana karta do głosowania.

Tam, gdzie wyborcy otrzymają cztery karty do głosowania, będą to: biała - w wyborach do rad gmin, żółta - w wyborach do rad powiatu, niebieska - w wyborach do sejmików wojewódzkich i różowa - w wyborach wójta, burmistrza.

W miastach na prawach powiatu wyborcy otrzymają tylko trzy karty: białą - w wyborach do rady miasta, niebieską - do sejmików wojewódzkich i różową - w wyborach prezydenta miasta. Kart wyborczych w miastach na prawach powiatu jest mniej, gdyż nie odbywają się w nich wybory do rad powiatu. Wyjątkiem jest Warszawa, gdzie wyborcy oprócz tych trzech kart, otrzymają dodatkowo żółtą kartę - w wyborach do rady dzielnicy.

"Jeden znak X - dwie przecinające się linie - postawiony w kratce przy nazwisku jednego kandydata to pewność, że głos oddany w wyborach samorządowych będzie ważny" - powiedział PAP sekretarz PKW Kazimierz Czaplicki. Dodał, że taka zasada obowiązuje w wyborach do rad: gminy, miasta, powiatu, sejmiku wojewódzkiego a także wójta, burmistrza i prezydenta miasta - na każdej z kart do głosowania można postawić tylko jeden znak X przy jednym nazwisku. Na dole każdej karty będzie informacja o sposobie głosowania - podkreślił Czaplicki.

Każdy symbol inny niż "dwie przecinające się linie, których punkt przecięcia znajduje się w obrębie kratki" przy nazwisku kandydata spowoduje, że głos będzie nieważny.

Głos będzie nieważny także wtedy, gdy wyborca w żadnej z kratek nie postawi znaku "X" lub zagłosuje na więcej niż jedną osobę (jeśli wyborca wybierze dwóch kandydatów z tej samej listy wyborczej, głos zdobędzie kandydat na wyższym miejscu na liście). W kratkach przy nazwiskach kandydatów nie można dokonywać żadnych korekt. Na ocenę ważności głosu nie mają natomiast dopiski na karcie poza kratkami.

Głosowanie odbędzie się w niedzielę, w godzinach od 7 do 21. Wyborca, który wejdzie do lokalu tuż przed godz. 21 może oddać głos nawet po jego zamknięciu.

Do lokalu wyborczego trzeba wziąć dokument tożsamości. Może to być dowód osobisty, paszport, legitymacja ze zdjęciem i adresem zamieszkania.

Po otrzymaniu karty do głosowania w wyborach do rady gminy warto sprawdzić, czy otrzymaliśmy właściwą listę kandydatów. Niektóre komisje będą bowiem obsługiwały głosowanie nawet w kilkunastu jednomandatowych okręgów wyborczych. Na karcie powinna się znajdować pieczęć obwodowej komisji wyborczej oraz wydrukowany odcisk pieczęci terytorialnej komisji wyborczej.

Po wypełnieniu kart - podkreślił Czaplicki - wyborca musi je wrzucić do urny wyborczej. "Nie wolno wynosić kart do głosowania poza lokal wyborczy. Tym bardziej odstępować komukolwiek takiej karty. Jest to zagrożone przepisami kodeksu karnego, karą pozbawienia wolności" - dodał. Do urny musi być wrzucona kompletna karta głosowania. Karta, której część został oderwana i niewrzucona lub wrzucona osobno, będzie uznana za nieważną.

W niedzielnych wyborach samorządowych wybierzemy blisko 47 tys. radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich, a także prawie 2,5 tys. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Druga tura wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta odbędzie się 30 listopada.

(PAP)