Gigantyczna akcja Straży Granicznej. Rozbito szajkę przemytników ludzi