Zwyrodnialec z Radomia - filmował w toaletach i przymierzalniach