Gigantyczne odprawy dla prezydentów. To łącznie 170 milionów złotych!