KNF wystąpi z wnioskiem o upadłość SKOK w Wołominie

KNF wystąpi z wnioskiem o upadłość SKOK w Wołominie
PAP/Leszek Szymański

ecyzja taka została podjęta w związku z utratą możliwości regulowania przez SKOK Wołomin swoich zobowiązań.

"Obowiązek złożenia wniosku wynika z art. 74k ust. 2 w związku z 74k ust. 1 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych i jest związany z utratą możliwości regulowania przez SKOK Wołomin swoich zobowiązań w zakresie wypłaty środków wobec deponentów, członków kasy" - napisano w komunikacie.

Zawieszenie działalności SKOK w Wołominie nastąpiło w czwartek po decyzji KNF. Zawieszając działalność kasy, KNF informowała, że oczekuje do piątku jednoznacznego stanowiska Kasy Krajowej, co do ewentualnego wsparcia płynnościowego SKOK Wołomin.

"Na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2014 r. KNF wysłuchała stanowiska Kasy Krajowej. Kasa Krajowa oświadczyła, że w obecnej sytuacji nie znajduje formuły na udzielenie pomocy finansowej SKOK Wołomin" - wskazał nadzorca.

"W związku z brakiem pomocy finansowej Kasy Krajowej dla SKOK Wołomin, KNF jest obowiązana do wystąpienia z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy, co łącznie z decyzją o zawieszeniu działalności SKOK Wołomin, stanowi formalną przesłankę do uruchomienia wypłat środków gwarantowanych z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG)" - dodano.

Zgodnie z ustawą o BFG, gwarantowane środki są wypłacane przez BFG w terminie 20 dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości kasy. W całości gwarantowane są przez BFG depozyty łącznie do równowartości w złotych 100 tys. euro, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danej kasie. W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębny limit środków gwarantowanych.

(PAP)