53 procent Polaków niezadowolonych z pracy rządu

53 procent Polaków niezadowolonych z pracy rządu
fot. PAP

Jak wskazują wyniki najnowszego sondażu przekazane PAP we wtorek, 53 proc. badanych jest niezadowolona z pracy rządu, z czego 12 proc. badanych ocenia, że Rada Ministrów wykonuje swoją pracę zdecydowanie źle.

Z 37 proc. dobrze oceniających Radę Ministrów tylko 2 proc. wypowiada się na jego temat zdecydowanie pozytywnie. 10 proc. nie ma jednoznacznej opinii w tej sprawie.

W sondażu zwrócono uwagę, że w porównaniu z poprzednim badaniem, ocena obecnego rządu polepszyła się. Odsetek ocen pozytywnych wzrósł o 5 pkt proc., a odsetek ocen negatywnych spadł o 2 pkt proc.

Zdaniem 44 proc. ankietowanych premier Kopacz dobrze wypełnia swoje obowiązki. Przeciwną opinię wyraziło 29 proc. pytanych.

4 proc. biorących udział w sondażu wyraża zdecydowanie pozytywną opinię na temat działalności premier Kopacz, a 40 proc. o pracy obecnej szefowej rządu wypowiada się umiarkowanie pozytywnie. 7 proc. pytanych wyraża zdecydowanie negatywną opinię o Kopacz, a 27 proc. nie ma określonej opinii na ten temat. Jak podkreślono, w grudniu w porównaniu z poprzednim miesiącem odsetek ocen pozytywnych wzrósł o 4 pkt proc., natomiast ocen negatywnych - o 2 pkt proc.

69 proc. Polaków biorących udział w sondażu dobrze ocenia to, w jaki sposób prezydent Komorowski wypełnia swoją rolę. Osoby niezadowolone z jego pracy stanowią około 1/4 pytanych - 23 proc.

Pozytywna ocena pracy prezydenta Komorowskiego w porównaniu z badaniem listopadowym wzrosła o 3 pkt proc. Odsetek ocen negatywnych pozostał bez zmian.

Jak zaznaczono w podsumowaniu do sondażu, Komorowski cieszy się dobrą opinią wśród społeczeństwa i tak jak w poprzednich miesiącach, również w grudniu oceny pozytywne przeważają nad negatywnymi. Kopacz rozpoczęła swoje rządy na stanowisku premiera z przewagą ocen pozytywnych nad negatywnymi. A w przypadku rządu stale opinii negatywnych jest więcej niż pozytywnych.

Sondaż przeprowadzono w dniach 5-10 grudnia br. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1 tys. mieszkańców Polski w wieku powyżej 15 lat.

(PAP)