Śledzińska-Katarasińska ostro o ewakuacji Polaków z Donbasu