Francja pożegnała ofiary zamachów terrorystycznych