Wybór Tuska wydarzeniem roku wg CBOS

Wybór Tuska wydarzeniem roku wg CBOS
PAP/EPA

Jak podkreśla CBOS awans Donalda Tuska w strukturach europejskich wymieniany był zdecydowanie najczęściej, rzadziej mówiono o innych wydarzeniach, które miały miejsce w ostatnich dwunastu miesiącach 2014 roku.

Dla co jedenastego respondenta (9 proc.) najważniejszym wydarzeniem były wybory samorządowe. Wprawdzie spora część badanych z tej grupy ograniczyła się do hasłowych wypowiedzi o "wyborach", nie precyzując, którą z ubiegłorocznych elekcji ma na myśli, jednak z wypowiedzi pozostałych respondentów wynika, że najczęściej typowano do tego miana wybory władz samorządowych. Do nielicznych należały natomiast wypowiedzi wyraźnie mówiące o wyborach polskich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego.

Niewiele mniejszy odsetek badanych za najważniejszą dla Polski uznał sytuację polityczną u naszego wschodniego sąsiada na Ukrainie (7 proc.). Mówiono przede wszystkim o wojnie w tym kraju, konflikcie ukraińsko-rosyjskim i aneksji Krymu przez Rosję.

W dalszej kolejności na liście najważniejszych wydarzeń minionego roku pojawiały się wydarzenia sportowe, przede wszystkim Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn - traktowano jako bezapelacyjny sukces organizacyjny i sportowy Polski (6 proc.). Przywoływano ponadto sukcesy Polaków na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Soczi, a także zwycięstwo reprezentacji naszego kraju w piłce nożnej nad Niemcami (łącznie 2 proc.).

Dla niektórych Polaków najważniejszym wydarzeniem była zmiana premiera i rządu, po odejściu Donalda Tuska do Brukseli (4 proc.). Jako przełomowe wydarzenie 2014 roku wymieniano również kanonizację Jana Pawła II (3 proc.).

Wśród najważniejszych wydarzeń minionego roku raczej już sporadycznie wymieniano jeszcze zakończenie udziału polskich żołnierzy w misji NATO w Afganistanie, podpisanie przez Polskę pakietu klimatycznego oraz zauważalną poprawę infrastruktury drogowej i kolejowej, w tym wprowadzenie pociągów Pendolino (po 1 proc.).

Z kolei prawie dwie piąte ankietowanych (39 proc.) nie potrafiło wymienić żadnego ważnego dla Polski wydarzenia, które miało miejsce w ubiegłym roku. Jedna dziesiąta (10 proc.) uznała, że żadne nie zasługuje na miano wydarzenia roku 2014.

Wśród wydarzeń o charakterze międzynarodowym bezapelacyjnie najistotniejsza dla Polaków jest wojna na Ukrainie. Uznało tak 36 proc. badanych. W związku z sytuacją na Ukrainie wspominano jeszcze wydarzenia na kijowskim Majdanie oraz zestrzelenie malezyjskiego samolotu przez rosyjskich separatystów (po 1 proc.). Z kryzysem za naszą wschodnią granicą łączą się również przejawy międzynarodowej solidarności i wprowadzenie sankcji gospodarczych przeciwko Rosji jako odpowiedź na jej agresywną politykę wobec Ukrainy (kolejne 3 proc.). Łącznie zatem ponad dwie piąte ankietowanych (41 proc.) wymieniło wydarzenia związane z kryzysem na Ukrainie jako najważniejsze w ubiegłym roku.

Inne wydarzenia przywoływano raczej sporadycznie. Dwóch na stu badanych mówiło o sytuacji na Bliskim Wschodzie, powstaniu i zagrożeniach płynących ze strony Państwa Islamskiego, utworzonego na terytorium Syrii i Iraku (2 proc.).

Niemal połowa respondentów (46 proc.) nie potrafiła wymienić żadnego ważnego wydarzenia na świecie w 2014 roku, a stosunkowo nieliczni (6 proc.) uznali, że takiego wydarzenia w ogóle nie było.

Sondaż CBOS został zrealizowany w dniach 4-11 grudnia 2014 r. na liczącej 936 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. (PAP)