Dymisja prezesa ZUS

ZUS ws. dymisji informuje:

Zbigniew Derdziuk złożył dymisję ze stanowiska prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: - Swoją misję w ZUS uważam za wypełnioną, a cele, które sobie postawiłem za zrealizowane.

Zbigniew Derdziuk został powołany przez premiera na stanowisko prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w październiku 2009 r. - Po pięciu latach pracy mogę z czystym sumieniem odejść, stąd złożona na ręce pani premier dymisja - mówi Zbigniew Derdziuk i dodaje: - Gdy przychodziłem do ZUS mówiłem o potrzebie poprawy jakości obsługi klientów. Wszystko co robiłem jako prezes ZUS miało na celu właśnie podniesienie satysfakcji milionów naszych klientów. Dziś Zakład to już inna instytucja niż ta sprzed pięciu lat. Duża w tym zasługa zespołu ludzi, z którymi współpracowałem: zarządu, dyrektorów i zespołu pracowników ZUS.

Podstawowym kryterium oceny działalności ZUS w ostatnich latach stała się sprawna obsługa klientów. Stąd wprowadzono w całym Zakładzie jednolite standardy tej obsługi. W 2012 r. ZUS jako pierwsza instytucja publiczna uruchomił ogólnopolski e-urząd tj. Platformę Usług Elektronicznych, która dziś ma już blisko 1 mln zarejestrowanych klientów i była dotychczas wielokrotnie nagradzana. W minionych latach sprawnie wdrożono w Zakładzie wiele istotnych społecznie projektów, jak np. drugofilarowe subkonta, wydłużone zasiłki macierzyńskie i zasiłki rodzicielskie, abolicje dla zadłużonych przedsiębiorców. Obecnie Zakład kończy wdrażanie reformy z 2013 r. W marcu wszystkie środki naszych klientów przeniesione z OFE zostaną przypisane do indywidualnych kont emerytalnych. Za nami już także pierwsze przesunięcia środków w ramach tzw. suwaka emerytalnego. Przed nami waloryzacja emerytur, do której ZUS jest w pełni przygotowany. Podkreślić należy, że wszystkie te dodatkowe działania ZUS realizował bez zwiększania środków na własną działalność, a biorąc pod uwagę inflację koszty działalności ZUS spadły.

- Dziś Zakład to nowoczesna instytucja zarządzana zgodnie z najwyższymi standardami, zaawansowana technologicznie i przede wszystkim przyjazna klientom. Mam nadzieję, że zaufanie do niej w społeczeństwie będzie rosło. ZUS bowiem to emanacja naszego państwa - mówi Zbigniew Derdziuk.

(PAP)